જ્યોતિષશાસ્ત્ર

હોળીમાં પધરાવો આ વસ્તુઓ અને મેળવો સુખી જીવન પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો

નમસ્કાર મિત્રો, હોળી એ આપણા જીવનની બુરાઈ અને દુર્ગુણોને હોળીની પવિત્ર અગ્નિમાં સમર્પિત કરીને સદ્દગુણો રૂપી નવા રંગોથી જીવનને રંગબેરંગી બનાવવાનો તહેવાર છે. વર્ષોથી આપણે હોળીના દિવસે સંધ્યા કાળે ધણી,...

Read more

અગિયારમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે એકથી દસ સ્થાન સુધીના બૃહસ્પતિના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. આજે આપણે જોઈએ કે અગિયારમા સ્થાનમાં રહેલા બૃહસ્પતિ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

દસમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે એકથી નવ સ્થાન સુધીના બૃહસ્પતિના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. આજે આપણે જોઈએ કે દસમા સ્થાનમાં રહેલા બૃહસ્પતિ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

નવમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે એકથી આઠ સ્થાન સુધીના બૃહસ્પતિના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. આજે આપણે જોઈએ કે નવમા સ્થાનમાં રહેલા બૃહસ્પતિ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

આઠમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે ગુરુ ગ્રહના એકથી સાતમા સ્થાનમાંના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. હવે આપણે જોઈએ કે આઠમા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

સાતમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે ગુરુ ગ્રહના એકથી છ સ્થાનમાંના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. હવે આપણે જોઈએ કે સાતમા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

છઠ્ઠા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અગાઉના સપ્તાહોમાં આપણે ગુરુ ગ્રહના એકથી પાંચ સ્થાનમાંના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. હવે આપણે જોઈએ કે છઠ્ઠા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

પાંચમા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અગાઉના સપ્તાહોમાં આપણે ગુરુ ગ્રહના એકથી ચાર સ્થાનમાંના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. હવે આપણે જોઈએ કે પાંચમા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના આપણા જીવન પર કેવા પ્રભાવો હોય...

Read more

ચોથા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, અગાઉના સપ્તાહોમાં આપણે ગુરુ ગ્રહના એકથી ત્રણ સ્થાનમાંના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી. હવે આપણે ચોથા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના પ્રભાવો વિશે ચર્ચા કરીશું. ચોથા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુની...

Read more

ત્રીજા સ્થાનમાં ગુરુ મહારાજનું ફળ (લાલ કિતાબ આધારિત)

નમસ્કાર મિત્રો, ગત સપ્તાહે આપણે ગુરુ ગ્રહ બીજા સ્થાનમાં રહેલા બૃહસ્પતિ ગ્રહના શુભાશુભ પ્રભાવ વિષે જાણકારી મેળવી હવે આપણે ત્રીજા સ્થાનમાં રહેલા ગુરુ મહારાજના પ્રભાવો વિશે ચર્ચા કરીશું. ત્રીજા સ્થાનમાં...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: iGujju Content is protected !!