15 ઓગસ્ટ

તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને દેશ દેશ ખાલી શું કરો છો, તમારો દ્વેષ ઉતારોને દેશ આગળ લઈ જવાં,સૌને ભાઈ-બહેન માનોને 370 370 શું કરો છો,કાશ્મીર તો ભળી ગ્યું હાલો મા ને...

Read more

સાચી સ્વતંત્રતા કોને કહેવાય ?

સામાન્ય રીતે પોતાની ઇચ્છા કે પસંદગી અનુસાર જીવવું એટલે સ્વતંત્રતા. અન્ય કોઈ વ્યક્તિનું આપણા પર કોઈ પ્રકારનું નિયંત્રણ ન હોય ત્યારે આપણે આપણી જાતને સ્વતંત્ર માનીએ છીએ. આપણે કદાચ અંગ્રેજ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: iGujju Content is protected !!