પર્યુષણ

પર્યુષણના મહા પર્વમાં

પર્યુષણના મહા પર્વમાં(૨), બધાને માફ કરે, હૈયાને હળવું કરે (૪) સાવ અજાણ્યા લોકોને પણ સોરી કહેતો ફરે(૨) સાચા સગા જે પાસે બેઠા છે(૨),મનમાં વેર ભરે, હૈયાને.... કોઈ માંગે માફી એની...

Read more

Stay Connected

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: iGujju Content is protected !!