નાટક

“કનૈયો, ૨૧ મી સદી માં”

પાત્રો:કનૈયો. (લગભગ ૧0 વરસ નો) યશોદા ગોપ બાળકો ગોપીઓ. પડદો ખૂલતા પહેલા અંદરથી સૂત્રધાર નો ઘેરો,ગંભીર અવાજ સંભળાય છે. સૂત્રધાર: 21 મી સદી માં ક્રિશ્ણ ભગવાન અવતાર લઇ ને આવે..નાનકડો...

Read more

વિ હેલ્પ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચેરિટી શો – રૂપિયાની રાણી ને ડોલરિયો રાજ્જા

સામાજિક સેવાકીય ક્ષેત્રે કાર્યરત શહેરની વિ હેલ્પ ફાઉન્ડેશન સંસ્થા દ્વારા કેન્સર પીડિત બાળકોના લાભાર્થે 9મી જૂન, રવિવારના રોજ વિશેષ ચેરિટી શો "રૂપિયાની રાણી ને ડોલરિયો રાજ્જા"આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતુ. સામાજિક સેવાકીય...

Read more

Stay Connected

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: iGujju Content is protected !!